Практически Семинар - Обучение

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛАГАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ЗУТ ОТ ФЕВРУАРИ 2021 (ДВ БР. 16 ОТ 23.02.2021 г.)

 

ОТГОВОРНОСТ ПО ЗОДОВ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ АКТОВЕ, ДЕЙСТВИЯ И БЕЗДЕЙСТВИЯ

 

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКИР

 21 – 23 Юни 2021 г. | “Уейв Резорт” Поморие, 5* Ultra All Inclusive

Водещи Обучението

Научете Повече за Лекторите

Любка Петрова

Съдия, Заместник председател на Административен съд София град

  Валентина Бакалова

  Адвокат от Софийската адвокатска колегия, експерт по ЗУТ. Участва при създаването на Закона за устройство на територията, проект за Закон за устройството и застрояването на Столичната община

   Савин Ковачев

   Консултант по ЗУТ, юрист, заместник министър на регионалното развитие и благоустройството
   (2003 г. - 2009 г.)

    Тематика

    АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРАКТИЧЕСКОТО ПРИЛАГАНЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ЗУТ
    ОТ ФЕВРУАРИ 2021 (ДВ БР. 16 ОТ 23.02.2021 г.)
    ОТГОВОРНОСТ ПО ЗОДОВ НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА
    НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ АКТОВЕ, ДЕЙСТВИЯ И БЕЗДЕЙСТВИЯ
    АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКИР

     

    Приложен коментар и анализ на проблемите при прилагането на промените в ЗУТ от февруари 2021 (ДВ бр. 16 от 23.02.2021 г.):
    • Нови моменти, свързани с допускане изработването и процедиране на общи и подробни устройствени планове и техни изменения – стана ли по- облекчен процеса на устройствено планиране
    • Промените, засягащи инвестиционното проектиране и различните режими за разрешаване на строителство и промяна на предназначение – най- спорните моменти в ЗИДЗУТ. Значение на новата ал.16 на чл.148 ЗУТ
    • Контрол за законосъобразността на разрешенията за строеж и загуба на правното им действие – несъвършенствата на чл.156 ЗУТ
    • Трудностите за въвеждане на сградите в експлоатация в светлината на промените в чл.178 ЗУТ 
    • Съдебен контрол за законосъобразност на общите устройствени планове. Приложими ли са специалните правила на чл. 218 ЗУТ при оспорване на актовете за одобряване на общи устройствени планове
    Обезщетяване по реда на ЗОДОВ при отменени незаконосъобразни актове на държавната и общинската администрация по ЗУТ:
    • предпоставки за ангажиране на отговорността на държавата и общините
    • процесуални проблеми и предизвикателства
    • преглед на съдебната практика
    Кадастър и регулация:
    • Способи за прилагане на уличната регулация по ЗУТ и по отменените благоустройствени закони
    • Практически проблеми при отразяване на приложената регулация по заварени подробни устройствени планове в кадастралните карти
    • Контактни зони и явни фактически грешки в кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизирани територии, одобрени по реда на § 32 и 33 от ПЗР ЗИД ЗКИР (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
    • Правно значение на данните в кадастралните регистри на недвижимите имоти
    • Въпроси по поддържането в актуално състояние на данните в КККР – имат ли правомощия общинските власти по ЗКИР
    • Преглед на подзаконовата уредба по прилагане на ЗКИР

    Програма на Провеждане

    Запознайте се с Програмата на Провеждане. При настъпване на извънредни обстоятелства организаторите си запазват правото на промени

    12:30 ч.
    Настаняване в хотела
    12.30 - 13.30 ч.
    Обяд
    13.30 - 14.00 ч.
    Регистрация
    14.00 - 15.30 ч.
    Работна сесия
    15.30 - 16.00 ч.
    Свободно време
    16.00 - 17.30 ч.
    Работна сесия
    19.00 ч.
    Вечеря
    08.00 - 09.30 ч.
    Закуска
    09.30 - 11.00 ч.
    Работна сесия
    11.00 - 11.30 ч.
    Свободно време
    11.30 - 13.00 ч.
    Работна Сесия
    13.00 - 14.00 ч.
    Обяд
    14.00 - 15.30 ч.
    Работна сесия
    15.30 - 16.00 ч.
    Свободно време
    16.00 - 17.30 ч.
    Дискусия и консултации
    19.00 ч.
    Вечеря
    08.00 - 09.30 ч.
    Закуска
    09.30 - 11.30 ч.
    Работна сесия
    11.30 - 12.00 ч.
    Освобождаване на стаите

    Ние Ви Гарантираме

    СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ КОНТАКТИ С КОЛЕГИ
    ЕФЕКТИВНА РАБОТА В ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА
    ОБСЪЖДАНЕ НА КАЗУСИ ОТ ВАШАТА ЕЖЕДНЕВНА РАБОТА
    ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОНСУЛТАЦИИ С ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ
    НЕФОРМАЛНА ОБСТАНОВКА, ОПТИМАЛНО СЪЧЕТАВАНЕ НА ПОЛЕЗНО С ПРИЯТНО

    Клиентите За Нас

    Посещавам редовно семинарите на Интер Контакт вече повече от десет години. Тематиката на семинарите е разнообразна и покрива всички сфери от дейността на общинските администрации по отношение управлението и разпореждането с общинско имущество, като се използват компетентни и запознати с материята лектори. Положителна черта е, че семинари се организират след всяка по-важна промяна в законодателството, което помага на служителите да прилагат новостите в дейността си правилно.

    Маринела ДжартоваНачалник Отдел Управление на Собствеността, Община Велико Търново

    Препоръчвам Интер Контакт, защото организират най-интересните семинари, защото участват добре обучени и компетентни лектори, познаващи цялата материя по темата, готови да отговорят на всеки казус без проблем и защото умеят да съчетаят полезното с приятното. След всеки семинар се прибирам удовлетворена и заредена с нови и с нови, и с нови знания, които бързам да споделя с колеги.

    Соня КостадиноваГлавен Експерт „Общинска Собственост“ Община Петрич

    Участвам в семинарите на Интер Контакт, защото ни запознават с актуалните промени на действащото законодателство.
    Семинарите на Интер Контакт са от голяма полза за мен, тъй като се запознах с много колеги, които работят в тази сфера и имат опит, който може да ми бъде полезен.
    На семинарите имах възможността да се запозная с новите промени в законовите разпоредби и също така същите да бъдат илюстрирани с казуси от практиката.
    Обсъждането на кръгли маси на проблемите и създаването на социални контакти е изключително важно за работата ни, а споделянето на опита с колеги е винаги полезно.
    Работата в екип винаги води до добри резултати!

    АРХ. МАРИАНА ПЕРФАНОВАГлавен Архитект на Община Девин

    Посещавам семинарите на Интер Контакт от 2004 г. и изказвам своите суперлативи за отличната работа на организаторите и отличните условия, при които се провеждат. Всеки път обученията са водени от утвърдени в конкретната област специалисти, темите са съобразени с актуалните промени в законодателството и са свързани с практическите проблеми, които възникват в процеса на прилагането на законите. Семинарите на Интер Контакт са изключително полезни за мен тъй като се разискват и практически казуси, обсъждат се практиките и в другите общини, дава се възможност да се създадат полезни запознанства с колегите от другите общини за обмяната на опит и разрешаването на общи за общинските администрации проблеми.

    Нелина КолеваНачалник Отдел “Общинска Собственост“, Община Несебър

    Поканете колеги и получете заедно отсъпка:

    3 до 5 участника от една организация – 5%

    над 5 участника от една организация – 10%

    Запазете Вашето място сега!

    Местата са ограничени и се запълват бързо! Запазете за Вас и Вашите колеги днес!

    Предложението Включва

    Побързайте Запазете Вашето Място Сега! Местата са ограничени и се запълват бързо!

    Поканете колеги и получете заедно отстъпка:

    3 до 5 участника от една организация – 5%

    над 5 участника от една организация – 10%

    Hot!
    Ultra All Inclusive
    настаняване в двойна стая
    лв. без ддс
    498
    • семинарна такса
    • работни материали
    • персонални консултации
    • 2 нощувки Ultra All Inclusive
    • вътрешен и външни басейни
    • уелнес център - фитнес / сауна / хамам
    • настаняване - легло в двойна стая
    Запази Сега!
    Hot!
    Ultra All Inclusive
    настаняване в единична стая
    лв. без ддс
    648
    • семинарна такса
    • работни материали
    • персонални консултации
    • 2 нощувки Ultra All Inclusive
    • вътрешен и външни басейни
    • уелнес център - фитнес / сауна / хамам
    • настаняване в единична стая
    Запази Сега!